SHAYARI FOR BHAROSA “Bharosa Baar Baar Nahi Kar Sakte
Maaf Toh Baar Baar Kar Sakte Hai.
Bharosa Baar Baar Nahi Kar Sakte.
माफ़ तोह बार बार कर सकते है .
भरोसा बार बार नहीं कर सकते .
معاف تو بار بار کر سکتے ہے .
بھروسا بار بار نہیں کر سکتے .